top of page
제품컷3_아래 잘라서 쓰세요.jpg

See-Throught Melting Cheek

#melting cheek

피니쉬 제품화보.jpg

 

Better Than Finish

 Batter than finish

Picture 5637 copy.jpg

Better Than Shape

 Tạo khối cũng là  phấn màu!

배러댄치크.jpg

Better than Cheek

 sắc màu lãng mạn lấy cảm hứng từ những thứ quả sấy khô

제품컷1.jpg

 

Clear Cover Cushion

Cushion

베러댄치크_우유시리즈.jpg

Better Than Cheek

Milk

 Tạo khối cũng là  phấn màu!

DSC03946.jpg

Zero Layer

Brush

 Đúng như tên gọi Kem nền 0 lớp

제로쿠션.jpg
Face

Zero Cushion

nhẹ như không khí

선필터목록썸네일.jpg

 

 Sun Filter

Kem chống nắng

Picture 11225보정.jpg

Better Than 

Matte Cushion

nhẹ như không khí

Picture 065 copy.jpg

Zero Layer

Foundation

 Đúng như tên gọi Kem nền 0 lớp

bottom of page